DYREKTOR SZKOŁY MGR MONIKA DOLEGŁO
KLASA I mgr Agata Kukiełka
KLASA II mgr Małgorzata Jakubiak, mgr Monika Doległo
KLASA III mgr Ewa Chrząścik
KLASA IV mgr Justyna Smolana
KLASA V mgr Anna Sędzielowska-Wilk
KLASA VI mgr Danuta Podhalańska
JĘZYK POLSKI mgr Danuta Podhalańska
MATEMATYKA mgr Justyna Smolana
INFORMATYKA mgr Anna Sędzielowska-Wilk
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE mgr Agata Dąbek
HISTORIA I SPOŁECZ. mgr Danuta Podhalańska
PRZYRODA mgr Anna Sędzielowska-Wilk
J. ANGIELSKI mgr Marta Wind
WYCHOWANIE FIZYCZNE mgr Paweł Rokita
PLASTYKA mgr Małgorzata Jakubiak
MUZYKA mgr Małgorzata Jakubiak
TECHNIKA mgr Justyna Smolana
RELIGIA mgr Justyna Pawletta
BIBLIOTEKA mgr Agata Dąbek
PEDAGOG mgr Agata Dąbek
ŚWIETLICA SZKOLNA mgr Anna Sędzielowska-Wilk, mgr Paweł Rokita