DYREKTOR SZKOŁY MGR MONIKA DOLEGŁO
KLASA I mgr Ewa Chrząścik
KLASA II mgr Agata Kukiełka
KLASA III mgr Małgorzata Jakubiak
KLASA IV mgr Joanna Sęk
KLASA V mgr Paweł Rokita
KLASA VI mgr Anna Sędzielowska-Wilk
KLASA VII mgr Danuta Podhalańska
JĘZYK POLSKI mgr Danuta Podhalańska
MATEMATYKA, FIZYKA mgr Joanna Sęk
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE mgr Agata Dąbek
HISTORIA I SPOŁECZ. mgr Danuta Podhalańska
PRZYRODA, BIOLOGIA, CHEMIA, GEOGRAFIA, INFORMATYKA mgr Anna Sędzielowska-Wilk
J. ANGIELSKI, HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO mgr Marta Wind
J. NIEMIECKI mgr Marzena Hada
DORADZTWO ZAWODOWE mgr Agnieszka Koniuch
WYCHOWANIE FIZYCZNE, TECHNIKA mgr Paweł Rokita
PLASTYKA, MUZYKA mgr Małgorzata Jakubiak
RELIGIA mgr Justyna Pawletta
BIBLIOTEKA, PEDAGOG mgr Agata Dąbek
ŚWIETLICA SZKOLNA mgr Monika Doległo,  lic. Katarzyna Gądek, mgr Agata Kukiełka, mgr Ewa Chrząścik, mgr Joanna Sęk, mgr Paweł Rokita.