DYREKTOR SZKOŁY MGR MONIKA DOLEGŁO
KLASA I mgr Małgorzata Jakubiak
KLASA II mgr Ewa Chrząścik
KLASA III mgr Agata Kukiełka
KLASA IV mgr Magdalena Przebinda-Plewińska
KLASA V mgr Joanna Sęk
KLASA VI mgr Paweł Rokita
KLASA VII mgr Anna Sędzielowska-Wilk
KLASA VIII mgr Danuta Podhalańska
JĘZYK POLSKI mgr Danuta Podhalańska, mgr Magdalena Przebinda-Plewińska
MATEMATYKA, FIZYKA mgr Joanna Sęk
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE mgr Agata Dąbek
HISTORIA I SPOŁECZ. mgr Danuta Podhalańska, mgr Marta Wind
PRZYRODA, BIOLOGIA, CHEMIA, GEOGRAFIA, INFORMATYKA mgr Anna Sędzielowska-Wilk
J. ANGIELSKI mgr Marta Wind
J. NIEMIECKI mgr Marzena Hada
DORADZTWO ZAWODOWE mgr Justyna Malinowska
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA mgr Łukasz Wojciechowski
WYCHOWANIE FIZYCZNE, TECHNIKA mgr Paweł Rokita
PLASTYKA, MUZYKA mgr Małgorzata Jakubiak, mgr Magdalena Przebinda-Plewińska
RELIGIA mgr Justyna Pawletta
BIBLIOTEKA, PEDAGOG mgr Agata Dąbek
ŚWIETLICA SZKOLNA mgr Monika Doległo,  lic. Katarzyna Gądek, mgr Agata Kukiełka, mgr Ewa Chrząścik, mgr Magdalena Przebinda-Plewińska.