Nasza szkoła jest przyjazna i bezpieczna dla uczniów.


Budynek szkoły znajduje się z dala od ruchliwych ulic, w spokojnym miejscu przy ulicy Fabrycznej. Otoczony jest terenami zielonymi, co stwarza znakomite warunki do pracy i wypoczynku.

Szkoła dysponuje jasnymi, odremontowanymi, estetycznie i funkcjonalnie wyposażonymi salami lekcyjnymi, pracownią komputerową z dostępem do Internetu, salą gimnastyczną, stołówką, świetlicą szkolną i środowiskową, biblioteką wraz z czytelnią multimedialną oraz gabinetem opieki medycznej. Szkoła posiada bazę sportową w postaci sali gimnastycznej oraz kompleksu boisk wokół budynku.

Nasza Szkoła jest placówką oświatową troszczącą się o wszechstronny rozwój ucznia. Uczniowie zdobywają wiedzę w bezpiecznej i twórczej atmosferze. Obecnie prowadzimy 6 oddziałów klas I – VI, liczących łącznie 115 uczniów. Taka wielkość daje możliwość budowania świetnych relacji pomiędzy uczniami a nauczycielami na poziomie klasy, a na poziomie szkoły zapewni brak anonimowości – każdy ma możliwość poznania wszystkich w szkole. Jesteśmy szkołą bezpieczną, w której nauczyciel jest zainteresowany każdym uczniem i może poznać każde dziecko – jego możliwości, trudności, marzenia i sukcesy.

Wiemy, że dobra szkoła to przede wszystkim dobrzy nauczyciele. Olbrzymi nacisk kładziemy na zatrudnienie młodych, wykwalifikowanych, prężnie działających, uzdolnionych pedagogów i stworzenie dobrego zespołu. Nauczyciele wspierani są w rozwoju zawodowym oraz zdobywaniu dalszych umiejętności, które wykorzystują w pracy z dziećmi.

W 2005r. szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu „Edukacja z Internetem” i otrzymała certyfikat „Otwarta szkoła”.
W 2010r. szkoła przystąpiła do projektu edukacyjnego i uzyskała certyfikat „Szkoła bez przemocy”.

Co nas wyróżnia

Małe zespoły klasowe

Pozwalają naszym pedagogom podejść do każdego dziecka indywidualnie. W niewielkiej grupie można realizować bardziej wymagający program nauczania oraz efektywniej prowadzić pracę wychowawczą. Oczywiste jest również to, że w szkole, w której każdy uczeń jest znany, jest bezpiecznie.

Solidna nauka języka angielskiego

Znajomość języka angielskiego to dziś podstawa. Żeby dobrze zacząć, nasi uczniowie od I klasy szkoły podstawowej kilka razy w tygodniu mają kontakt z językiem obcym. Nauczanie prowadzone jest z wykorzystaniem gier edukacyjnych, a w miarę jak uczniowie opanowują czytanie i pisanie zadania stają się bardziej wymagające.

Szkoła, w której dużo się dzieje

Posiadamy rozszerzoną ofertę dydaktyczną: informatyka i zajęcia językowe od kl.I, zajęcia dodatkowe (muzyczne, taneczne, plastyczne, z pedagogiem szkolnym, itd), urozmaicone zajęcia sportowe (basen, gry zespołowe, gimnastyka korekcyjna), wyjścia i wyjazdy (muzea, teatr, wycieczki), tradycje oraz szkolne święta (pikniki, jasełka, bal karnawałowy, dni otwartej szkoły i wiele innych).

Jako jedna z nielicznych szkół rozwijamy samorządność uczniowską w ramach działalności Spółdzielni Uczniowskiej (posiadamy związane z tą działalnością duże osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim).

Ściśle współpracujemy z Hufcem ZHP w Chrzanowie. W ramach współpracy corocznie organizujemy m.in. zimowisko dla dzieci.

Aktywna i przyjazna świetlica

Po lekcjach uczniowie mogą zostać w świetlicy. Jest to czas na relaks, zabawę, rozwijanie umiejętności. Wtedy odbywają się zajęcia muzyczne, plastyczne, rozwijające ich zdolności manualne oraz ćwiczące pamięć. Na świetlicy jest również czas by odrobić część zadania domowego. Oczywiście, jest również czas na gry i zabawy.