Ks. Michał Potaczało urodził się 8 sierpnia 1912 r. w rodzinie chłopskiej w Hucisku k. Leżajska jako siódme dziecko Rocha i Marii z Kołodziejów; miał ośmioro rodzeństwa – czterech braci i cztery siostry.

W latach 1919 – 1926 uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Hucisku W latach 1926 – 1932 uczęszczał do państwowego Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku. Mieszkał na stancji i utrzymywał się z korepetycji.

W latach 1932 – 1937 studiował w Łacińskim Seminarium Duchownym w Przemyślu.

20 czerwca 1937 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks.  biskupa Franciszka Bardy.

W latach 1937 – 1938 był wikarym w Pysznicy k. Niska, oraz działaczem Stronnictwa Narodowego. Założył kółko rolnicze, sklep i przedszkole.

W latach 1938 – 1942 był wikarym w Rozwadowie, oraz od 8 października 1939 r. działaczem Narodowej Organizacji Wojskowej i Armii Krajowej

W latach 1942 – 1944 był poszukiwany przez Gestapo, ukrywał się i tułał. 13 maja 1942 r. cudownie ocalał z rąk Gestapo. W latach 1944 -1945 był rezydentem w Chmielniku k. Rzeszowa i kapelanem w szpitalu.

W latach 1945 – 1946 był kapelanem Sióstr Urszulanek w Rokicinach Podhalańskich; poszukiwany przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego wyjeżdża na północ kraju.

W latach 1946 – 1951 był kapelanem w Szpitalu Mariackim w Olsztynie, katechetą w miejscowym gimnazjum; uczył religii, języka polskiego, historii i matematyki (do 60 godzin tygodniowo); podjął studia zaoczne historii na Uniwersytecie Warszawskim.

W latach 1951 – 1952 przebywał w Skierniewicach i Michalinie k. Warszawy. Otrzymał magisterium z historii.

W latach 1952 – 1954 był rezydentem w Spytkowicach k. Rabki i Poroninie. 19 marca 1954 r. został administratorem parafii Matki Bożej Ostrobramskiej na Rospontowej w Chrzanowie. 15 grudnia 1970 r. pismem nr 4650, podpisanym przez ks.  Kardynała Wojtyłę Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego, został mianowany kanonikiem. 4 stycznia 1975 r. zmarł nagle na plebanii na Rospontowej i został pochowany przy tamtejszym kościele, zgodnie z jego życzeniem.