Wrzesień, 2016 | Szkoła Podstawowa nr 5 w Chrzanowie

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Z życia szkoły Komentarze (0) »

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017
Uśmiechnięci, pełni energii i entuzjazmu przywitaliśmy się ze swoimi przyjaciółmi na uroczystym rozpoczęciu nowego roku szkolnego. Po wprowadzeniu sztandaru został odśpiewany hymn szkoły.
Pani Dyrektor Monika Doległo serdecznie powitała po wakacjach uczniów, rodziców oraz nauczycieli i życzyła wszystkim, aby nowy rok szkolny był czasem zdobywania wiedzy i umiejętności, rozwijania zainteresowań. Przypomniała również wszystkim, jak bardzo ważne jest współdziałanie w zespole i stawianie sobie kolejnych celów, które prowadzą do sukcesu.
Pani Dyrektor zwróciła też uwagę na to, że szkoła to nie tylko nauka, ale też miejsce gdzie liczy się przyjaźń, uczciwość, rzetelność i empatia, bo z tym wszystkim wchodzi się w dorosłe życie.
Podczas uroczystości zaprezentowali się najmłodsi uczniowie klasy I, których serdecznie powitała cała szkolna społeczność.
Po części oficjalnej, uczniowie spotkali się z wychowawcami w salach lekcyjnych.

 

 

„Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”

Aktualności Komentarze (0) »

UWAGA!!!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie informuje, że zgodnie z Uchwalą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (tj. M.P. z 2015r., poz. 821) oraz Uchwałą Nr XL/508/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 stycznia 2014r. o podwyższeniu kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach tego Programu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie udziela wsparcia osobom spełniającym kryterium dochodowe   w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej ( w tym przypadku: 771 zł. na osobę w rodzinie).           Z Programu mogą korzystać między innymi uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Pomoc jest udzielana w formie posiłku.

Celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin    o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

Osobą udzielającą szczegółowych informacji w zakresie związanym z realizacją Programu ze strony Ośrodka jest Pani Małgorzata Bujarowicz – tel. 32 623-337-98 wew. 40.

 


Silnik: Wordpress - Theme autorstwa N.Design Studio. Spolszczenie: Adam Klimowski.
RSS wpisów RSS komentarzy Zaloguj się