Kwiecień, 2016 | Szkoła Podstawowa nr 5 w Chrzanowie

KONKURS RECYTATORSKI W RAMACH XVIII GMINNEGO ŚWIĘTA WIOSNY

sukcesy Komentarze (0) »

W kwietniu 2016r. w Szkole Podstawowej w Balinie odbyło się po raz XVIII tradycyjne Gminne Święto Wiosny, w ramach którego zorganizowano Konkurs Recytatorski dla Szkół Podstawowych gminy Chrzanów pod hasłem „Bajki Jeana de La Fontaina ”. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas od I do VI. Cieszy bardzo fakt, iż wszyscy byli znakomicie przygotowani i wspaniale recytowali wiersze na balińskiej scenie. Wysoki poziom artystyczny uczestników zaowocował samymi sukcesami.

KLASY  I-III

WYRÓŻNIENIA otrzymali:

Lilianna Jastrzębska -klasa I

Aniela Pawletta – klasa II

KLASY  IV-VI

 

Martyna Gawin, uczennica klasy VI zajęła I miejsce.

 

WYRÓŻNIENIA otrzymali również:

Kinga Kawka -klasa V

Dominika Szwancyber – klasa V

 

Program – „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Aktualności Komentarze (0) »

UWAGA!!!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie informuje, że zgodnie z Uchwalą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (tj. M.P. z 2015r., poz. 821) oraz Uchwałą Nr XL/508/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 stycznia 2014r. o podwyższeniu kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach tego Programu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie udziela wsparcia osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej. Z Programu mogą korzystać między innymi uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Pomoc jest udzielana w formie posiłku.

Celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

Osobą udzielającą szczegółowych informacji w zakresie związanym z realizacją Programu ze strony Ośrodka jest Pani Małgorzata Bujarowicz – tel. 32 623-337-98 wew. 40.


Silnik: Wordpress - Theme autorstwa N.Design Studio. Spolszczenie: Adam Klimowski.
RSS wpisów RSS komentarzy Zaloguj się