Listopad, 2015 | Szkoła Podstawowa nr 5 w Chrzanowie

II OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA

Z życia szkoły Komentarze (0) »

 

20 listopada 2015 obchodziliśmy w szkole  po raz drugi Dzień Praw Dziecka. Wysłuchaliśmy audycji przez szkolny radiowęzeł. Prowadzące osoby przypomniały podstawowe prawa dziecka , zapoznały z bajką „ Jaś  i  Małgosia oraz wierszami: „ Leń”, „Samochwała ”, „Paweł i Gaweł” i „Chory kotek ”. Uczniowie kl. 4-6 przygotowali ilustracje do wybranego jednego lub kilku praw dziecka w ramach bibliotecznego konkursu. Zagadnienia związane ze znajomością praw dziecka są w naszej szkole systematycznie utrwalane.

PRAWA DZIECKA

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać,

I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.

Jeśli tata albo mama już nie mieszka z nami

Nikt nie może mi zabronić ich spotkać czasami.

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi,

I mam prawo sam wybierać z kim się będę bawić.

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,

Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.

Mogę też zażądać, żeby każdy uznał moje prawa,

A gdy różnię się od innych to jest moja sprawa.

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,

A szczególnie do robienia czegoś niedobrego.

WOLNOŚĆ KRZYŻAMI SIĘ MIERZY

Z życia szkoły Komentarze (0) »

WOLNOŚĆ KRZYŻAMI SIĘ MIERZY

„Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, nie damy pogrześć mowy !

Polski my naród, polski lud, Królewski szczep Piastowy.

Nie damy, by nas gnębił wróg

-Tak nam dopomóż Bóg !”

 

                         11 listopada 1918 roku to znacząca data w historii Polski – dzień odzyskania niepodległości.Minęła kolejna rocznica odzyskania przez Polskę, po 123 latach niewoli, niepodległego bytu.Aby uświadomić sobie doniosłość chwili i znaczenie tego wydarzenia uczniowie naszej szkoły przygotowali uroczystą akademię.Na początku przedstawiciele klasy 5 i 6 przypomnieli kilka faktów historycznych. Na przestrzeni kilkupokoleń Polska nie istniała, ponieważ sąsiedzi poprzysięgli uroczyście, że nazwę „Polska”wymażą z historycznych dokumentów. Polacy pokonani i gnębieni przez zaborców tęsknili za wolnością, za ojczyzną. Przez te lata niewoli zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język, obyczaje i religię.Dzięki patriotycznemu sercu naszych pradziadów najcenniejsze wartości zostały uratowane. Nastał radosny dzień 11 listopada 1918 roku -zakończyła się I wojna światowa. Polska odzyskała niepodległość, ale niestety wielu z wojny nie wróciło.

Uczniowie wierszem i piosenką w imieniu wszystkich wyrazili  wdzięczność tym, którzy walczyli i ginęli  za naszą wolną Polskę. Oddali hołd naszej ojczyźnie.            W NIEZWYKŁY NASTRÓJ WPROWADZIŁ NAS GRAJĄCY NA TRĄBCE SEBASTIAN PIEGZA.

Na zakończenie podkreślono, że warto o tym pamiętać i cieszyć się z tego, że dziś możemy żyć, bawić się i pracować w pokoju, w naszym pięknym i wspaniałym kraju – w Polsce.

TA UROCZYSTOŚĆ MIAŁA W TYM ROKU WYJĄTKOWY CHARAKTER, GDYŻ UŚWIETNIONA ZOSTAŁA WYSTĘPEM NASZYCH ARTYSTÓW , TYCH BARDZIEJ I MNIEJ UZDOLNIONYCH – WSZYSTKICH UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY. KONCERT W WYKONANIU POSZCZEGÓLNYCH KLAS PORUSZYŁ SERCA WSZYSTKICH SŁUCHACZY I W NIEJEDNYM OKU ZAKRĘCIŁA SIĘ ŁZA.

TO BYŁA NAPRAWDĘ NIEZWYKŁA AKADEMIA

Próbna Ewakuacja

Z życia szkoły Komentarze (0) »

Dnia 9 listopada 2015r. w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja. Ćwiczenia odbyły się przy wsparciu strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzanowie.
Głównym celem przeprowadzonej akcji było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.
Dokładnie o godz. 9.00, po usłyszeniu sygnału alarmowego, nauczyciele wraz z uczniami przeszli drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym jest boisko szkolne. Przebieg ewakuacji odbywał się zgodnie z procedurami zawartymi w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego SP5.
Na boisku nauczyciele sprawujący opiekę nad poszczególnymi klasami złożyli meldunek prowadzącej ewakuację, zgodnie z którym okazało się, że wszyscy uczniowie i nauczyciele bezpiecznie opuścili szkołę i są we właściwym stanie zdrowia.
Osoby odpowiedzialne za sprawdzenie, czy wszyscy opuścili budynek szkoły stwierdziły, że wewnątrz pozostała jedna poszkodowana osoba – pracownik szkoły. Dzięki sprawnemu odnalezieniu poszkodowanego przez strażaków, natychmiast udzielono mu pierwszej pomocy z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu ratowniczego i wyprowadzono z miejsca zagrożenia na teren zbiórki po ewakuacji. Na szczęście była to tylko próba alarmowa.
Następnie Pani Dyrektor złożyła raport kierującemu akcją Panu Grzegorzowi Michalczykowi.
W akcji brali udział: dyrektor, nauczyciele, uczniowie, pracownicy administracji, kuchni i obsługi, którzy przebywali na terenie szkoły.
Ewakuacja przebiegała sprawnie i bez paniki.

Dzięki uprzejmości strażaków OSP w Chrzanowie uczniowie mieli możliwość poznania specjalistycznego sprzętu strażackiego i wyposażenia wozu strażackiego. Pokaz został poparty komentarzem słownym Naczelnika OSP – Pana Grzegorza Michalczyka, który zapoznał uczniów z pracą strażaków i zaprezentował sprzęt, jakim dysponują.
Należy podkreślić, że nauczyciele i pracownicy zostali wcześniej zapoznani z procedurami ewakuacji szkoły.

Dyrektor, grono pedagogiczne i uczniowie SP 5 w Chrzanowie serdecznie dziękują strażakom – ochotnikom, w szczególności Wiceprezesowi OSP w Chrzanowie – Panu Grzegorzowi Michalczykowi, za fachową prezentację i pełne zaangażowanie w wykonywaniu swoich czynności.

ZDROWO- ODBLASKOWO

Z życia szkoły Komentarze (0) »

W dniu 6 listopada 2015 szkolne koło PCK wystawiło  dla kolegów i koleżanek z kl.1-3 i kl.4-6 przedstawienie pt. Zdrowo – Odblaskowo. Inscenizacja miała na celu  promocję zdrowego  stylu  życia, wolnego od używek. Zdrowoludki udzieliły  ważnych rad min.

„ …uczniowie młodzi nie uczcie się palić, bo palenie szkodzi…”

„ ….szybkie jedzenie fast-foodem zwane powinno być zakazane!”

„…a owoce i jarzyny , mają mnóstwo witaminy”

„Ty się wspieraj witaminą, witamina wzmocni Cię ”.

Wykorzystano rekwizyty makro- hamburger, olbrzym –papieros, kosz pełen dorodnych warzyw  oraz odblaskowe kamizelki bezpieczeństwa.

ŚWIĘTY WIDOCZNY – PIESZY WIDOCZNY

Z życia szkoły Komentarze (0) »
30 października do naszej  szkoły przybyli aniołowie ze świętymi.
Wśród nich byli : Matka Boża, św. królowa Jadwiga, św. Joanna d”Arc, św. Teresa od Dzieciątka Jezus oraz 2 św. Krzysztofów, 3 św. Mikołajów, św. Jerzy, św. Paweł, św.Józef i św. Grzegorz . Święci odwiedzili każdą odblaskową klasę,  zaprezentowali się pięknie.
A na  wspólnym zdjęciu na sali gimnastycznej cała uczniowska społeczność prezentuje się też  wspaniale!


Silnik: Wordpress - Theme autorstwa N.Design Studio. Spolszczenie: Adam Klimowski.
RSS wpisów RSS komentarzy Zaloguj się