Listopad, 2012 | Szkoła Podstawowa nr 5 w Chrzanowie

Dzień Edukacji Narodowej

Z życia szkoły Komentarze (0) »

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Tegoroczne Święto Edukacji Narodowej obchodziliśmy w naszej szkole 15 października. Z tej okazji odbyła się uroczysta akademia z udziałem nauczycieli, uczniów, rodziców. Na początku uroczystości zabrała głos p. Dyrektor Monika Doległo – Furgał, która powitała zebranych i przekazała słowa uznania i wyrazy szacunku za trud i poświęcenie w codziennej pracy z wychowankami wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły.      W tak podniosłej chwili nagrodziła nauczycieli, pracowników administracji i obsługi za ich trud i wkład pracy w wychowanie młodego pokolenia.

Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymali:

nauczyciele:

p. Agata Dąbek,

p. Małgorzata Jakubiak,

p. Agata Kukiełka,

p. Justyna Smolana,

p. Anna Sędzielowska – Wilk,

pracownik administracji:

p. Anna Przepiórka,

pracownicy obsługi:

p. Krzysztof Wyrwik.

Głos zabrała również wybrana w bieżącym roku szkolnym Przewodnicząca Rady Rodziców p. Monika Siemek, która złożyła wszystkim pracownikom szkoły najserdeczniejsze życzenia. Uczniowie z klas III – VI wraz z opiekunami przygotowali program artystyczny. Były wiersze, żarty, piosenki obrazujące pracę nauczycieli oraz gra na instrumencie w wykonaniu Hanny Kuli z kl. II i Gabrieli Kuli z kl. IV.

Na zakończenie uroczystości uczniowie złożyli życzenia i wręczyli upominki.

Pasowanie na ucznia

Z życia szkoły Komentarze (0) »

ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLASY I !!!

Szkoła jest niemal drugim domem dla każdego dziecka. Tu spędza ono wiele czasu na nauce i zabawie, tu przeżywa chwile radości, odnosi sukcesy, a czasem i porażki, nawiązuje nowe znajomości i przyjaźnie, a niejednokrotnie w szkolnych murach spotyka pierwszą miłość. Prawdziwie utalentowani mogą rozwinąć skrzydła swych umiejętności, a ci, których talent jest ukryty mają tu szansę na jego odnalezienie. Dla wielu kariera zaczyna się właśnie w szkole podstawowej. Rozpoczęcie nauki jest zatem ważnym momentem  w życiu każdego dziecka. Z niecierpliwością czeka ono każdego dnia na spotkanie ze szkołą, z nowymi wiadomościami, nowymi koleżankami i kolegami. A w szczególności czeka na dzień, w którym stanie się prawdziwym uczniem i poprzez pasowanie zostanie włączone do społeczności szkolnej. Uroczystość pasowania na uczniów klasy I zajmuje szczególne miejsce w kalendarzu naszych uroczystości szkolnych i w bieżącym roku szkolnym miała miejsce 15 października.

Uroczystą akademię uświetnili swą obecnością goście:

V-ce Burmistrz Chrzanowa pan Robert Maciaszek

Dyrektor Naszej Szkoły pani mgr Monika Doległo-Furgał

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 11pani mgr Małgorzata Lewińska

Prezes ZNP pani mgr Małgorzata Jarczyk

Przewodniczący Rady Osiedla Rospontowa pan Ryszard Bębenek

Przewodnicząca Rady Rodziców pani Monika Siemek

Uroczystość tę poprowadziła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Anna Maria Giza, której towarzyszyli uczniowie klasy IV-starsze koleżanki i koledzy pierwszoklasistów. Wśród wszystkich zgromadzonych uczniów, nauczycieli i rodziców znaleźli się najważniejsi w tym dniu –pierwszoklasiści. To do nich i ich rodziców


Silnik: Wordpress - Theme autorstwa N.Design Studio. Spolszczenie: Adam Klimowski.
RSS wpisów RSS komentarzy Zaloguj się