Maj, 2012 | Szkoła Podstawowa nr 5 w Chrzanowie

WITAJ MAJOWA JUTRZENKO

Kronika 2011/2012 Komentarze (0) »

Dnia 4 maja 2012 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Przygotowała ją klasa 6 pod kierunkiem p. D. Podhalańskiej. Ponieważ było to ważne wydarzenie w dziejach naszego państwa, warto przypomnieć kilka faktów z nią związanych.

KONSTYTUCJA 3 MAJA

Uchwała rządowa z dnia 3 maja 1791 r. przygotowana przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja, była drugim na świecie
( po Stanach Zjednoczonych ), a pierwszym w Europie aktem prawnym regulującym sprawy funkcjonowania państwa oraz formułującym prawa i obowiązki obywateli.
Według jej postanowień :
katolicyzm był religią panującą ( państwo zapewniało wolność innych wyznań ),
szlachta była stanem uprzywilejowanym ( prawo chroniło także mieszczan i chłopów );
ustalono podział władzy na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą,
zniesiono wolną elekcję i przywrócono dziedziczność tronu,
zniesiono podział kraju na Koronę i Litwę.

Sejm Wielki, obradujący w latach 1788-1792 ( stąd zwany Czteroletnim ) był sukcesem króla Stanisława, a zrodzona w czasie jego trwania Konstytucja 3 Maja stanowiła prawny fundament,
na którym można było budować nowoczesne państwo, a z czasem społeczeństwo. Przed znanym nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami królem Stanisławem zarysowała się nawet słaba możliwość utworzenia monarchii dziedzicznej Poniatowskich. Jednak państwa ościenne położyły kres tym planom.
Zawiązana z inicjatywy Rosji w 1792 roku marionetkowa konfederacja targowicka, sprzeciwiająca się Konstytucji 3 Maja, wojna polsko-rosyjska i w rezultacie drugi rozbiór Rzeczypospolitej sprawiły, że zgasła nadzieja panującego na ostateczna przebudowę kraju. Przystąpienie Stanisława Augusta do konfederacji ( w lipcu 1792 r. ), które według niego miało służyć próbie ratowania państwa, ostatecznie pogrążyło króla w oczach narodu.
Oskarżony przez część społeczeństwa o zdradę, uległość wobec Rosji i zaprzepaszczenie dorobku Sejmu Wielkiego, Stanisław August Poniatowski wystąpił w swojej obronie w anonimowej wtedy broszurce Zdanie o królu polskim 1792. Panowanie swoje ukazał jako okres podnoszenia się Polski z upadku. Dziełko to zostało następnie rozwinięte i uzupełnione w zredagowanej przez Stanisława Augusta Poniatowskiego pracy Marcina Wolskiego Odpowiedź na zarzuty uczynione Stanisławowi… w roku 1795.
Stanisław August Poniatowski abdykował, gdy po upadku powstania kościuszkowskiego
( 1794 ) i trzecim rozbiorze ( 1795 ) państwo polskie zniknęło z mapy Europy.


Silnik: Wordpress - Theme autorstwa N.Design Studio. Spolszczenie: Adam Klimowski.
RSS wpisów RSS komentarzy Zaloguj się