Listopad, 2011 | Szkoła Podstawowa nr 5 w Chrzanowie

Dzień Edukacji Narodowej

Kronika 2011/2012 Komentarze (0) »

 

Dzień Edukacji Narodowej

14 października to dzień, w którym wszyscy pracownicy oświaty obchodzą swoje święto. W naszej szkole uroczystość związana z tym dniem miała miejsce 13 października. Wśród nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców i uczniów obecni byli goście: nauczyciele – emeryci p.Halina Soczyńska, p.Henryka Kurasz i p.Stanisław Dusza oraz przewodnicząca Rady Rodziców p.Bożena Bujak.

Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia p.Dyrektor Moniki Doległo – Furgał, która podziękowała pracownikom szkoły za codzienną opiekę, pomoc i zaangażowanie oraz złożyła życzenia dalszej owocnej pracy dydaktyczno – wychowawczej. Wręczyła nagrody nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi za szczególne osiągnięcia zawodowe w ubiegłym roku szkolnym.

Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymali nauczyciele: p. Ewa Chrząścik, p. Paweł Rokita i p. Agata Dąbek, pracownik administracji: p. Anna Przepiórka i pracownicy obsługi: p. Maria Małochleb i p. Zofia Zywar.

Za osiągnięcia w pracy, jak co roku przyznano Nagrody Burmistrza. Wśród nagrodzonych znalazła się Pani Dyrektor – Monika Doległo – Furgał i nauczycielka j.polskiego p.Danuta Podhalańska.

Uczniowie oklaskiwali nagrodzonych, ciesząc się z ich sukcesów.

Na zakończenie części oficjalnej głos zabrała p. Bożena Bujak, składając w imieniu rodziców, serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły podkreślając ich trud włożony w wychowanie młodego pokolenia.

Po części oficjalnej głos zabrali uczniowie. Swoją wdzięczność za trud i wysiłek włożony w wychowanie wyrazili poprzez wiersze i piosenki. Nie zabrakło humoru oraz chwili refleksji przy melodiach znanych polskich przebojów.

Na zakończenie uroczystości uczniowie złożyli wszystkim życzenia i wręczyli laurki.

Był to dzień pełen radości, życzliwości, ciepłych i serdecznych słów.

„Ślubowanie pierwszaków”

Kronika 2011/2012 Komentarze (0) »

 

ŚLUBOWANIE 23 UCZNIÓW KLASY I !!!

Rozpoczęcie nauki w szkole jest ważnym momentem w życiu każdego dziecka.

Z niecierpliwością czeka ono każdego dnia na spotkanie ze szkołą, z nowymi wiadomościami, nowymi koleżankami i kolegami. A w szczególności czeka na dzień, w którym stanie się prawdziwym uczniem i poprzez pasowanie zostanie włączone do społeczności szkolnej. Uroczystość pasowania na uczniów klasy I zajmuje szczególne miejsce w kalendarzu naszych uroczystości szkolnych i w bieżącym roku szkolnym miała miejsce 13 października.

Uroczystą akademię uświetnili swą obecnością goście:

Dyrektor Naszej Szkoły pani mgr Monika Doległo-Furgał

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 11pani mgr Małgorzata Lewińska

Prezes ZNP pani mgr Małgorzata Jarczyk

Przewodnicząca Rady Rodziców pani Bożena Bujak

Uroczystość tę poprowadziła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Kornelia Panek-Hawrot. Wśród wszystkich zgromadzonych uczniów, nauczycieli i rodziców znaleźli się najważniejsi w tym dniu –pierwszoklasiści. To do nich i ich rodziców Pani Dyrektor skierowała najgorętsze słowa powitania.

Tegoroczne Ślubowanie uświetnił występ uczennicy naszej szkoły Kasi Kalety i jej tanecznego partnera Dominika C. Taniec w wykonaniu tej pary zachwycił wszystkich widzów.

Po kilku tygodniach przygotowań nadszedł czas, by wszyscy uczniowie klasy I

w dniu pasowania, biorąc udział w specjalnej uroczystości, wykazali się nie tylko wiedzą

i umiejętnościami, doskonałą znajomością Ojczyzny i polskich symboli narodowych,

ale również sprawnością fizyczną, tańcząc wspaniale Marsza Radetzkiego. Udowodnili,

że poznali już prawa i obowiązki ucznia, szkołę i jej otoczenie, jej pracowników, koleżanki

i kolegów oraz Wychowawczynię panią mgr Ewę Chrząścik. Pani Dyrektor gratulowała uczniom wspaniałego występu i stwierdziła, że z powodzeniem udowodnili, że zasługują

na przyjęcie ich do grona uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. ks. Michała Potaczały

w Chrzanowie.

Po niezwykłej prezentacji pierwszoklasistów uczniowie ci złożyli ślubowanie

i zostali pasowani tradycyjnym piórem przez Dyrektora Naszej Szkoły panią mgr Monikę Doległo –Furgał, której towarzyszyła Wychowawczyni pani mgr Ewa Chrząścik. Pani Dyrektor wręczyła dzieciom srebrne odznaki oraz pamiątkowe dyplomy. Następnie każdy pierwszoklasista złożył pamiątkowy odcisk swojego palca w kronice szkoły

Na zakończenie uroczystości Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 11pani mgr Małgorzata Lewińska przekazała na ręce pani Wychowawczyni smakowite słodkości, które po uroczystościach zostały przekazane uczniom klasy I.


Silnik: Wordpress - Theme autorstwa N.Design Studio. Spolszczenie: Adam Klimowski.
RSS wpisów RSS komentarzy Zaloguj się