Październik, 2010 | Szkoła Podstawowa nr 5 w Chrzanowie

Zakończenie roku klas 1-5

Kronika 2009/2010 Komentarze (0) »

Klasy I – V świętowały zakończenie roku szkolnego 25 czerwca. Wzięli w nim udział uczniowie , nauczyciele i rodzice. Uroczystość tradycyjnie rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie p. Dyrektor Monika Doległo – Furgał wręczyła nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców uczniom, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.
Klasa I
Oliwia Tadeusz, Kacper Lebiecki, Tomasz Nykiel, Kacper Imiołek, Gabriela Kula.
Klasa II
Julia Jońca, Joanna Bachowska, Weronika Sermak, Zuzanna Smolik.
Klasa III
Paulina Deluga, Filipina Harzowska, Kacper Kawecki, Elżbieta Pawletta, Piotr Urbańczyk, Krzysztof Zaczyński.
Klasa IV
Kraus Weronika, Bujak Marta, Gacia Kacper, Panek – Hawrot Kornelia, Słowik Dominika.
Klasa V
Bujak Aleksandra, Cygan Martyna, Frączek Andrzej, Kawaler Aleksandra, Kujawiak Patrycja,
Pająk Izabella, Pikur Dominika, Tarko Dominika.
P. Dyrektor podziękowała przewodniczącej Rady Rodziców p. Monice Dulowskiej za wieloletnią współpracę i pomoc na rzecz szkoły. Życzyła wszystkim udanego letniego wypoczynku, regeneracji sił, wielu nowych przygód, wrażeń i szczęśliwego powrotu do szkoły. Uroczystość zakończył występ artystyczny w wykonaniu uczniów klasy czwartej i piątej. Pięknie wyrecytowane wiersze i zaśpiewane piosenki były doskonałą oprawą tego radosnego dnia. Odświętnie ubrani uczniowie udali się do klas odebrać świadectwa.

Zakończenie roku klas 6.

Kronika 2009/2010 Komentarze (0) »

Dnia 24 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas szóstych. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły. Po wysłuchaniu hymnu państwowego, głos zabrała p. Dyrektor Monika Doległo – Furgał, która powitała uczniów, nauczycieli, rodziców i przybyłych gości: Z-pcę Burmistrza Miasta Chrzanowa p. Stanisława Duszę, Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 11 p. Małgorzatę Lewińską, Przewodniczącą Rady Rodziców p. Monikę Dulowską i p. Halinę Soczyńską – emerytowanego nauczyciela. Następnie odbył się akt ślubowania absolwentów klas szóstych oraz przekazanie sztandaru szkoły w ręce uczniów klasy piątej. Najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem – Dulowska Katarzyna, Nowak Patryk ,Śnieżek Marta, Szklarczyk Paweł. Absolwentką roku została Katarzyna Dulowska, która uzyskała najwyższą średnią na świadectwie i wzorowe zachowanie. Najlepszymi sportowcami zostali: Marta Śnieżek i Rafał Jędrzejczyk. Wyróżniono również Wojciecha Miczołka i Dawida Kafarę za zaangażowanie w prace społeczne na rzecz szkoły. Rodzice wyróżnionych uczniów otrzymali listy gratulacyjne. P. Dyrektor z Wiceburmistrzem wręczyła nagrody i podziękowania. Uczniowie klas szóstych podziękowali nauczycielom za włożony trud w ich wychowanie pięknym słowem i kwiatami. Po części oficjalnej szóstoklasiści zostali uroczyście pożegnani przez klasy piąte. Na pamiątkę wręczono im drobny upominek. Na zakończenie uroczystości odbyła się część artystyczna na wesoło, którą wszyscy oglądali z dużym zainteresowaniem.

Pasowanie na ucznia klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 5 w Chrzanowie

Kronika 2010/2011 Komentarze (0) »

ŚLUBUJEMY!

Rozpoczęcie nauki w szkole jest ważnym momentem w życiu każdego dziecka.
Z niecierpliwością czeka ono każdego dnia na spotkanie ze szkołą, z nowymi wiadomościami, nowymi koleżankami i kolegami. A w szczególności czeka na dzień, w którym stanie się prawdziwym uczniem i poprzez pasowanie zostanie włączone do społeczności szkolnej. Uroczystość pasowania na uczniów klasy I zajmuje szczególne miejsce w kalendarzu naszych uroczystości szkolnych i w bieżącym roku szkolnym miała miejsce 13 października 2010r..

Uroczystą akademię uświetnili swą obecnością goście:
Dyrektor Naszej Szkoły Pani Monika Doległo-Furgał
Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Pan Tadeusz Kołacz
Wiceburmistrz Pan Stanisław Dusza
Radny Gminy Chrzanów Pan Ryszard Bębenek
Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 11 Pani Małgorzata Lewińska
Prezes ZNP Pani Małgorzata Jarczyk
Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Beata Słowik.

Wśród zgromadzonych gości, uczniów, nauczycieli i rodziców znaleźli się, najważniejsi w tym dniu – Pierwszoklasiści. To do nich Pani Dyrektor skierowała najgorętsze słowa powitania. Życzyła wszystkim, aby z powodzeniem udowodnili, że zasługują na przyjęcie Ich do grona uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. ks. Michała Potaczały w Chrzanowie. Wiele ciepłych słów skierował również do uczniów Dyrektor ZSiP – Tadeusz Kołacz, życząc dzieciom wielu sukcesów na edukacyjnych ścieżkach.
Po kilku tygodniach Pierwszoklasiści wykazali się nie tylko wiedzą i umiejętnościami, doskonałą znajomością Ojczyzny i polskich symboli narodowych, ale również sprawnością fizyczną i udowodnili, że poznali już prawa i obowiązki ucznia, szkołę i jej otoczenie, jej pracowników, koleżanki i kolegów oraz Wychowawczynię Panią Agatę Kukiełkę.
Po wspaniale zdanym egzaminie uczniowie złożyli ślubowanie i zostali pasowani na uczniów przez Dyrektora Naszej Szkoły Panią Monikę Doległo – Furgał. Uczniowie kl.I otrzymali również pamiątkowe srebrne tarcze i dyplomy, które wręczyli Wiceburmistrz Pan Stanisław Dusza oraz Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Pan Tadeusz Kołacz.
Na zakończenie uroczystości przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przekazali na ręce Wychowawczyni klasy I symboliczne drzewko, które po uroczystościach zostało zasadzone w ogródku szkolnym, aby rosło wraz z Pierwszoklasistami.

Ogólopolski konkurs ortograficzny trzecioklasistów

Kronika 2010/2011 Komentarze (0) »

Dnia 17 września w Zespole Szkół nr 1 w Chrzanowie w ramach XIII Chrzanowskiego Festiwalu Talentów odbył się Ogólnopolski konkurs ortograficzny trzecioklasistów. Julia Jońca przygotowana pod kierunkiem p. Ewy Chrząścik zajęła III miejsce.

Dzień Edukacji Narodowej

Kronika 2010/2011 Komentarze (0) »

Dzień Edukacji Narodowej
Dnia 14 października odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Sala gimnastyczna na ten dzień przybrała odświętny wygląd. Na początek został wprowadzony sztandar szkoły i odśpiewano hymn państwowy. Następnie głos zabrała p. Dyrektor Monika Doległo – Furgał, która przywitała zaproszonych gości oraz złożyła życzenia. Wśród zaproszonych gości, oprócz nauczycieli i pracowników szkoły, znaleźli się także nauczyciele emeryci (p.Halina Soczyńska, p.Henryka Kurasz, p.Łucja Kopacz, p.Adam Ptasiński) oraz Przewodnicząca Rady Rodziców p. Beata Słowik.
Ten dzień był okazją do wręczenia nagród wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi.
Nagrody dyrektora szkoły otrzymali:
p.Ewa Chrząścik, p.Małgorzata Jakubiak, p.Agata Kukiełka, p.Justyna Smolana i p.Marta Wind, p. Anna Przepiórka – sekretarz szkoły, p.Mariola Kuchciak – woźna i p. Krzysztof Wyrwik – robotnik gospodarczy. W uznaniu zasług i osiągnięć w pracy dydaktyczno – wychowawczej p. Dyrektor wręczyła podziękowanie p. Magdalenie Przebindzie obecnie pracownikowi świetlicy środowiskowej.
Za bardzo aktywne zaangażowanie w życie szkoły oraz promocję szkoły na zewnątrz listy pochwalne odebrały 3 uczennice klasy VI:
Martyna Cygan, Dominika Pikur i Dominika Tarko.
Pani Dyrektor poinformowała również, że z okazji Święta Edukacji za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej przyznana została Nagroda Burmistrza dla jednego z nauczycieli SP5 – p.Agaty Dąbek.
Gratulacje otrzymały również dwie nauczycielki kształcenia zintegrowanego, które nagrodzone zostały Medalem Komisji Edukacji Narodowej – p.Ewa Chrząścik i p.Małgorzata Jakubiak.
Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna. Były wiersze, piosenki, wiadomości z życia szkoły i humorystyczne scenki z lekcji. Śpiewem i słowem uczniowie pragnęli wyrazić wdzięczność i szacunek dla swoich nauczycieli. Zachwyt budziła dekoracja oraz swoboda z jaką poruszali się uczniowie po scenie. Uroczystość przebiegała w bardzo przyjemnej atmosferze, na twarzach można było dostrzec uśmiech, wzruszenie i refleksję. Występ bardzo się podobał o czym świadczyły gromkie brawa i słowa uznania.
Na zakończenie uroczystości uczniowie podziękowali nauczycielom wręczając im własnoręcznie wykonane laurki.


Silnik: Wordpress - Theme autorstwa N.Design Studio. Spolszczenie: Adam Klimowski.
RSS wpisów RSS komentarzy Zaloguj się