Aktualności | Szkoła Podstawowa nr 5 w Chrzanowie

Uwaga Rodzice!

Aktualności Komentarze (0) »

Uwaga Rodzice!
Nawiązując do informacji przekazywanych Państwu przez wychowawców podczas zebrań z rodzicami w związku z podnoszącym się poziomem wody w „Skale” prosimy o ostrzegawcze rozmowy rodzicielskie z dziećmi na temat zagrożenia wynikającego z tego faktu.
Informuję także, iż mając na względzie bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie przyszkolnym oraz dzieci i dorosłych przemieszczających się ścieżką wzdłuż ogrodzenia od strony skarpy, poczyniono starania celem zabezpieczenia tego miejsca. W związku z powyższym od dnia 01 września 2017r. przejście ścieżką zostało zagrodzone i obowiązuje zakaz wejścia w na teren „Skały”. Ponadto na nowym boisku zamontowane będą siatki ochronne tzw. piłkochwyty, których zadaniem będzie zabezpieczenie przed przedostaniem się piłek czy też krążków poza boisko, co z kolei pozwoli uniknąć przechodzenia uczestników zabaw sportowych na teren poza ogrodzeniem.
Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły oraz w czasie wolnym od zajęć, proszę o rozmowy o zagrożeniu, a także baczne zwracanie uwagi na wszelkie przejawy łamania zakazu wstępu na teren „Skały” i zgłaszanie tego faktu odpowiednim służbom.

Dyrektor Szkoły
mgr Monika Doległo

Ważne!

Aktualności Komentarze (0) »

Informujemy, że zgodnie z wcześniejszymi komunikatem, w dniu 12 października 2017r. rozpoczęły się prace ziemne związane z rozbudową istniejącej infrastruktury sportowej przy naszej szkole (boiska sportowe i letnia siłownia). Teren został zabezpieczony przez firmę realizującą zadanie, jednak mając na względzie bezpieczeństwo uczniów, proszę wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców o zwrócenie uwagi, aby dzieci nie przemieszczały się w okolice boiska szkolnego.
Monika Doległo

Projekt”Pokonaj kryzys”

Aktualności Komentarze (0) »

Uwaga!!!

Aktualności Komentarze (0) »

Informuję, że z dniem 12 października 2017r. rozpoczynają się prace ziemne związane z rozbudową istniejącej infrastruktury sportowej przy naszej szkole (nowe boiska i letnia siłownia).
Teren zostanie zabezpieczony przez firmę realizującą zadanie, jednak mając na względzie bezpieczeństwo uczniów, proszę mimo wszystko o zwrócenie uwagi, aby dzieci nie przemieszczały się w okolice boiska szkolnego.
Przewidywany okres trwania robót budowlanych – do ok. miesiąca.

Dyrektor Szkoły
mgr Monika Doległo

Pismo od Marszałka Województwa Małopolskiego

Aktualności Komentarze (0) »

 

 


Silnik: Wordpress - Theme autorstwa N.Design Studio. Spolszczenie: Adam Klimowski.
RSS wpisów RSS komentarzy Zaloguj się