OLYMPUS DIGITAL CAMERA

http://parlamentarzysci.pl/?page_id=359

STATUT SP5

Plan lekcji 2018-19

 

UWAGA!!!

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci:

  1. Zabrania się parkowania samochodów na podjeździe szkoły tj. przed drzwiami wejściowymi, a także po prawej i po lewej stronie od wjazdu.
  2. Uprzejmie proszę rodziców o parkowanie samochodów na parkingu za szkołą – wjazd na parking w lewo od bramy wjazdowej.
  3. Parking dwustanowiskowy po prawej stronie przy szkole jest przeznaczony wyłącznie dla pracowników szkoły.
  4. Na parkingu obowiązuje parkowanie samochodów w taki sposób, aby ustawione były zawsze przodem do wyjazdu, co w razie pożaru lub innej konieczności ewakuacji pozwoli na szybkie i bezkolizyjne opuszczenie terenu szkoły.
  5. Na terenie parkingu obowiązują zasady ruchu pojazdów zawarte w ustawie       z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.).
  6. Na terenie wjazdu do parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 15 km/h.
  7. Pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym musi być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon, światła, zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik.
  8. Dzieci  z klas I – III dowożone przez Rodziców lub opiekunów poruszają się po parkingu pod ich opieką.

 

 Dołącz do nas na facebooku